Fageråsen

Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss, send en email til post@fagerasenhytteeierforening.no, eller ta direkte kontakt med noen i styret. Facebook siden vår finner du i lenken her.

For nye medlemmer:
Send en email til kasserer@fagerasenhytteeierforening.no med navn, hytteadresse/hyttenr, hjemmeadresse, telefonnr og e-postadresse

For allerede eksisterende medlemmer
Adresseendringer, innmelding eller endring av e-post adresse, eller utmelding sendes til kasserer@fagerasenhytteeierforening.no.
Husk også å angi navn og hytteadresse/hyttenr.

Vil du arbeide aktivt i styret? 
Vi har et spennende styrearbeide og mange kontakter med Trysil Kommune, Destination Trysil, Skistar og Fageråsen Fritid AS, og selvklart med våre medlemmer. Er du interessert i å arbeide aktivt i foreningen så finnes alla muligheter. Kontakte noen av oss i styret. 

 

Styret

Styret velges av årsmøte (generalforsamling), som normalt holdes i Fageråsen hver langfredag kl 17.

Styreleder: Christian Krog-Jensen
leder@fagerasenhytteeierforening.no
+46 (0)70-661 81 49

Nestleder:  Lise Grindal
lisegrindal@live.no
+47 916 04 735

Kasserer: Ole Harald Slemdal
kasserer@fagerasenhytteeierforening.no
+47 900 81 348

Sekretær: Frode Næss Larsen
frode.larsen2@gmail.com
+47 924 27 820

Styremedlem:
Lars Lidström
familjen.lidstrom.kba@outlook.com
+46 (0)70-543 92 49

Marianne Paulshus
marianne_paulshus@hotmail.com
+47 917 48 310

Ann-Sofie Vikstrøm Often
annsofie.often@gmail.com
+47 909 27 155

Varamedlemmer:
Rune Roan
rune.roan@gmail.com
+47 913 83 838

Marianne Rokkerud
marianne.rokkerud@accountor.no.no
+47 917 02 253

Valgkomité:
Sveinung Grimsby
sveinung@grimsby.no
+47 952 04 118

Åsa Renman
asarenman@hotmail.com
+47 413 61 495

Revisor:
Johan Hjortsberg
johan.hjortsberg@frenander.se
+46 (0)70-667 38 00

Karianne Bergqvist
lskerdebeste@hotmail.com
+47 928 20 010