Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss, send en email til post@fagerasenhytteeierforening.no, eller ta direkte kontakt med noen i styret

For nye medlemmer:
Send en email til kasserer@fagerasenhytteeierforening.no med navn, hytteadresse/hyttenr, hjemmeadresse, telefonnr og e-postadresse

For allerede eksisterende medlemmer
Adresseendringer, innmelding eller endring av e-post adresse, eller utmelding sendes til kasserer@fagerasenhytteeierforening.no.
Husk også å angi navn og hytteadresse/hyttenr.

Vil du arbeide aktivt i styret? 
Vi har et spennende styrearbeide og mange kontakter med Trysil Kommune, Destination Trysil, Skistar og Fageråsen Fritid AS, og selvklart med våre medlemmer. Er du interessert i å arbeide aktivt i foreningen så finnes alla muligheter. Kontakte noen av oss i styret. 

 

Styret

Styret velges av årsmøte (generalforsamling).
Normalt holdes årsmøte (generalforsamling) i Fageråsen hver langfredag kl 17.

Styreleder:  Lise Grindal
lisegrindal@live.no
+47 91604735

Nestleder: Christian Krog-Jensen
christian@krog-jensen.se
+46 (0)70-6618149

Kasserer: Ole Harald Slemdal
ole.slemdal@outlook.com
+47 900 81 348

Sekretær: Knut Erik Clausen
knuterik.clausen@gmail.com
+47 91573160

Øvrige medlemmer i styret:
Lars Lidström
familjen.lidstrom.kba@outlook.com
+46 (0)70-543 92 49

Finn G. Karlsen
finn.g.karlsen@outlook.com
+47 91674367

Maria Michels Staffas
mariamichels@live.se
+46 (0)70 674 72 44

Celin Ekeli
celinekeli@hotmail.com
+47 48151249

Marianne Paulshus
marianne_paulshus@hotmail.com
+47 91748310

Varamedlemmer:
Frode Næs Larsen
frode.larsen2@gmail.com
+47 92427820

Rune Roan
rune.roan@gmail.com
+47 91383838

Valgkommitté:
Sveinung Grimsby
sveinung@grimsby.no
+47 95204118

Åsa Reman
asarenman@hotmail.com
+47 41361495